Menu

Skeptisk til å fjerne jegeravgift

  • Skrevet av 

Regjeringen foreslår i sitt statsbudsjett for 2015 å ta inn 100 millioner kroner i jeger- og fiskeravgifter til det offentlige. Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum foreslår isteden å fjerne den, men NJFF er skeptisk og frykter dette vil fjerne viktige midler til lokale og regionale vilttiltak.

– Aktive og faglig dyktige jegere spiller en helt avgjørende rolle i norsk viltforvaltning. Gjennom godt regulert jakt blir en faglig fastsatt kvote tatt ut på en slik måte at vi kan beholde og bygge opp sunne bestander av vilt. Jakt har også en viktig kulturell rolle, og den er en viktig næringsvei, gjennom salg av jaktrett og kjøtt, sier leder Trygve Slagsvold Vedum i Senterpartiet ifølge NTB/ Avisa Nordland.

Den tidligere avgifta for innlandsfiske ble fjerna i 2001. Vedum mener det ikke er noen grunn til at det skal være annerledes for jegerne:

– Jeg kan ikke se at det er noen grunn til å pålegge jegerne en avgift for å finansiere oppgaver som bør dekkes over statsbudsjettet. Jegeravgiften går i dag til forvaltningstiltak som kommer viltet og allmennheten til gode, gjennom tilrettelegging og forskning, både lokalt, regionalt og sentralt, sier Vedum.

Viktig for lokale tiltak

Ifølge SSB betalte nesten 200.000 nordmenn jegeravgifta på 300-400 kr for jaktåret 2013/14. NJFF er likevel ikke umiddelbart begeistret for forslaget til Vedum, som virker noe forhastet. Overraskende nok har Senterpartiet heller ikke drøftet dette med NJFF.

- Jegeravgiften fungerer i praksis slik at vi har øremerkede midler til lokale og regionale vilttiltak, stimuleringstiltak, skolering og mange andre positive tiltak rundt viltpleie og viltforvaltning. Dette er verdifulle midler som utløser mye positivt engasjement. I tillegg finansieres en del forskning og sentrale tiltak gjennom jegeravgiften. Ved en fastsatt årlig avgift er vi sikret en kontinuitet og forutsigbarhet som vi frykter kan bortfalle dersom alle disse tiltakene skal finansieres over årlige bevilgninger i statsbudsjettet, sier NJFFs informasjonssjef Espen Farstad.

Smertefull erfaring med fiskeravgifta

Bakgrunnen for NJFFs skepsis er erfaringene fra da innlandsfiskeavgifta ble fjernet: Da denne ble avviklet, skjedde det under lovnad om at pengene som ble borte isteden skulle komme som ordinære bevilgninger over statsbudsjettet. Dette skjedde ikke. Etter 10 års frafall av avgiften er aktivitetsnivået rundt innlandsfiskeforvaltning blitt halvert. Dette er dokumentert i en egen NINA-rapport. Resultatet var altså stikk i strid med de politiske lovnadene som ble gitt da ordningen ble avviklet.

- NJFF frykter en tilsvarende negativ effekt dersom jegeravgiften med ett blir avviklet. Vi vil oppfordre Senterpartiet og andre politiske partier om å evaluere og utrede saken nærmere før en tyr til raske vedtak. NJFF stiller gjerne til en slik utreding med den kompetansen vi besitter som landets eneste interesseorganisasjon for jegere og fiskere, sier Farstad.

Kommentarer

Tilbake til toppen

LES OGSÅ

Følg oss