Menu

Felte ulver kom alle fra Sverige

  • Skrevet av 

Alle ulvene som er registrert døde i Norge så langt i år, er fra helsvenske revir eller grenserevir. Det viser DNA-analyser som er gjennomført av Rovdata.

 

Det er hittil i år registrert 12 døde ulver i Norge. En av ulvene ble påkjørt av tog mens resten er skutt. DNA-analyser av vevsprøver viser at ti av ulvene har vandret ut fra helsvenske revir og to kom fra grenserevir.

– Vi kan spore ulvers opprinnelse ved å analysere deres DNA og sammenligne mot tidligere analyseresultater. Vi får mange spørsmål fra ulike hold om hvor ulver som felles eller dør av andre årsaker kommer fra, og resultatene viser nå at samtlige tolv har vandret østfra og inn i Norge. De fleste har vandret flere ti-talls mil fra fødselsreviret, sier Morten Kjørstad, leder i Rovdata.

To av de døde ulvene er født i revirene DalsEd-Halden og Djurskog, som ligger på begge sider av grensen mellom Norge og Sverige.

Søker partner utenfor familien

At ulv som er født i øst vandrer vestover, og at ulv som er født i vest vandrer østover, er en gjennomgående trend i den skandinaviske ulvebestanden. Det viser mange år med bestandsovervåking og forskning på arten.

– Vi ser et tydelig mønster på at ulver som forlater sitt fødselsrevir vandrer inn mot sentrum av bestanden, som er i Sør-Sverige. Her er det tettest med ulv. Deretter fortsetter mange vandringen, sannsynligvis fordi de ikke finner et ledig revir eller en partner, sier Kjørstad.

Det finnes mange eksempler på ulver som har vandret i andre himmelretninger, men hovedmønsteret er fra øst mot vest og motsatt.

– Det er fortsatt mye vi ikke vet om mekanismene bak ulvers vandringer, men de lange vandringene er antatt å være et trekk for å unngå innavl, sier Kjørstad.

RovbaseID Individ Kjønn Dødsdato Fødselsrevir Fellingssted - kommune
M406048 V465+ M 10.02.2013 Gåsborn RENDALEN (N)
M406083 V440+ M 01.02.2013 Färna DRANGEDAL (N)
M406216 V442+ M 23.03.2013 Ulriksberg 3 LARDAL (N)
M406234 V354+ F 03.04.2013 Trång RENDALEN (N)
M406235 V429+ M 03.04.2013 Brattfors RENDALEN (N)
M406238 V385+ M 05.04.2013 DalsEd-Halden 5 SNILLFJORD (N)
M406280 V462+ M 09.06.2013 Homna 2 VANG (N)
M406281 V463+ M 08.06.2013 Prästskogen VESTRE TOTEN (N)
M406282 V466+ M 10.06.2013 Acksjön RENDALEN (N)
M406288 V460+ M 18.06.2013 Fulufjellet 2 AGDENES (N)
M406289 V461+ M 16.07.2013 Djurskog 3 NORD-FRON (N)
M406291 V464+ M 29.07.2013 Homna 2 ELVERUM (N)


Trolig nye individer i Norge

Ulven i Skandinavia føder valper i slutten av april og i mai måned og valpene forlater vanligvis familien fra rundt ettårs-alderen på våren og forsommeren, på en tid hvor snøen som oftest har smeltet bort. Den viktigste perioden i overvåkingen av ulv er nettopp når det er snø på bakken, som muliggjør sporing av individene.

– Flere av ulvene som vi har registrert døde i Norge så langt i år var derfor sannsynligvis ikke i Norge i vinter, og er derfor ikke påvist på norsk areal gjennom overvåkingsarbeidet tidligere, sier Kjørstad.

Samarbeider om overvåkingen

Det er i dag en utstrakt bruk av DNA-analyser av biologiske prøver fra ulv i overvåkingen av bestanden i Sør-Skandinavia. Arbeidet blir utført på samme måte i Norge og Sverige, og gjør det blant annet mulig å raskt indentifisere individer som legger ut på grenseoverskridende vandringer.

– Vi samarbeider tett med svenskene og i år har vi avsluttet en omfattende jobb med å samle alle DNA-data på ulv fra begge land i en felles database, forteller Øystein Flagstad, som er genetiker i Rovdata.

Finner genetisk viktige individer

Databasen gjør det mulig å finne ut opprinnelse og slektskapsforhold for alle ulver i bestanden i Sør-Skandinavia.

– Vi vil også raskt oppdage eventuelle innvandrende ulver fra den finsk-russiske bestanden og avkom fra slike innvandrere - såkalte F1. Dette er individer som er svært viktige for å redusere innavlsnivået i bestanden, avslutter Flagstad.

 

Kommentarer

Tilbake til toppen

LES OGSÅ

Følg oss