Menu

Sesongstart for snøskredvarslingen

  • Skrevet av 

Mandag 1. desember 2014 starter den regionale snøskredvarslingen opp igjen. Nytt i år er fylkesvarsling og ny inndeling av varslingsregioner.

Landsdekkende varsling av snøskredfare ved stor og meget stor skredfare.
Nytt for varslingssesong 2014/2015 er fylkesvis varsling av snøskredfare ved faregrad 4 (stor) og 5 (meget stor). Fylkesvarslene gjelder for områder og fylker som ikke er dekket av dagens regionale snøskredvarsling. De vil derfor være basert på et tynnere datagrunnlag enn de regionale varslene, og derfor varsles det kun ved faregrad 4 og 5.

Nye regionale varslingsregioner
For å bedre varslingen, basert på tilgjengelig datagrunnlag, har vi justert årets varslingsregioner. Ny inndeling gir 12 regioner i nord og 10 i sør. Videre har datainnsamlingen blitt styrket ved etablering av 19 nye værstasjoner., og vi har styrket observatørkorpset med to personer og varslingsgruppa med tre personer.

Endringer av varslingsregioner:

  • Harstad deles opp og slås sammen med Senja, Vesterålen og Narvik
  • Grensene justeres for Senja, Bardu, Narvik og , Lyngsalpan og Tamokdalen
  • Nordfjord deles opp og slås sammen med Fjordane og Sunnmøre
  • Hallingskarvet slås sammen med Hemsedal
  • Grensene justeres for Sogn, Jotunheimen og Hemsedal

Varslene, samt hjelpemidler for bruk av varslene, publiseres på www.varsom.no.

For spørsmål om snøskredvarslingen, kontakt ansvarlig seksjonssjef Rune Engeset på telefon 99 03 88 68.

Fakta om snøskredvarslingen
Snøskredvarslingen er en viktig del av Norges samfunnssikkerhet. NVE har ansvar for snøskredvarslingen, som er et samarbeid mellom Norges vassdrags- og energidirektorat, Meteorologisk institutt, Statens vegvesen og Jernbaneverket

Målet med varslene er å redde liv ved å gi oppdatert informasjon om skredproblem og faregrad, samt stimulere til økt kunnskap og gode holdninger. Husk alltid at varslet er et hjelpemiddel og ikke en fasit – du har selv ansvar for dine valg og holdninger til hvordan du går frem

Kommentarer

Tilbake til toppen

LES OGSÅ

Følg oss