Menu

Trappestøtte til Vefsna og Nausta

  • Skrevet av 

 

Elvene Nausta i Sogn og Fjordane og Vefsna i Nordland får til sammen 2,8 millioner i støtte til utbedring av fisketrapper.

Miljødirektoratet gir nå tilskudd til utbedring av fisketrapper i to nasjonale laksevassdrag. Begge prosjektene er avgjørende for å lette oppgangen for laksen og øke produksjonen i vassdragene.

– Prosjektene i Vefsna og Nausta vil bedre forholdene for villaksen og gi grunnlag for økt fiske og verdiskapning. I Vefsna er det i tillegg avgjørende å legge til rette for at laksestammen kan bygges opp etter behandling mot lakseparasitten Gyrodactylus salaris, sier seksjonsleder Raoul Bierach i Miljødirektoratet.

Stortinget vedtok i mai i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett for 2014 å øke bevilgningen for posten Tilskudd til vannmiljøtiltak med 5 millioner kroner til bevaring av villaks. Det ga en unik mulighet til å gi støtte til flere viktige trappeprosjekt.

– Disse to elvene er eksempler på vassdrag hvor det er stort engasjement for lakseforvaltningen lokalt. Her har lokale interesser jobbet hardt for å bedre vilkårene for villaksen, og det er en glede å støtte dette arbeidet, sier Bierach.

Bedre vandring og overvåking i Vefsna

Til tiltaket i Vefsna bevilges 2,1 millioner i støtte til et prosjekt i Forsjordforsen. Mosjøen og Omegn Næringsselskap (MON) har planer om å utbedre en trapp med kulper sprengt i fjellet. Målet er at trappa skal fungere uavhengig av vannføring.

Det vil også monteres en fisketeller som skal telle og klassifisere fisk og som kan gi mulighet til å sortere ut rømt oppdrettslaks. Dette er viktig fordi laksestammen i Vefsna er spesielt sårbar i en fase der den reetableres fra genbanken etter behandling mot G. salaris.

Trygg og god fisketrapp i Nausta

Nausta Elveeigarlag i Sogn og Fjordane får støtte til utbedring og sikring av laksetrapp i Hovefossen. Trappa i Hovefossen har ikke fungert på alle vannføringer og er i en slik tilstand at sjølv tilsyn av trappa  er uforsvarlig.

Prosjektet vil sikre laksens gang forbi fossen og bedre sikkerheten til personell som fører tilsyn med trappa. I tillegg til tilskuddet på nær 700.000 kroner bidrar elveeierlaget med betydelig dugnadsinnsats og egne midler.

Utlyste midler

Fisketrapper utsettes for slitasje, for eksempel ved flom og isgang. Årlig utlyses det midler til restaurering og reparering av laksetrapper. Dette er tilskuddsmidler som organisasjoner og lag kan søke om.

Dette gjøres ved å registrere en søknad om Tilskudd til fisketiltak i Miljødirektoratets elektroniske søknadssenter.

Kommentarer

Tilbake til toppen

LES OGSÅ

Følg oss