Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/jaktomsq/public_html/libraries/joomla/utilities/utility.php on line 233
Menu

Deprecated: Non-static method JSite::getMenu() should not be called statically in /home/jaktomsq/public_html/templates/gk_news/lib/framework/helper.layout.php on line 181

Deprecated: Non-static method JApplication::getMenu() should not be called statically in /home/jaktomsq/public_html/includes/application.php on line 536

Rypestatus hos fjellstyrene i Sør- og Midt-Norge

  • Written by 

 

Fjellstyrene har taksert store areal i statsallmenningene. Ikke alle resultater er ferdig analyserte, men her følger er en foreløpig situasjonsrapport.


Mange av landets 94 fjellstyrer har nå gjennomført taksering av sine rypeterreng. Takseringene gir et godt grunnlag for fjellstyrenes rypeforvaltning og gir en pekepinn på hvilke tiltak som eventuelt må iverksettes for å sikre en bærekraftig forvaltning. Takket være stor innsats fra frivillig takseringspersonell og mange fuglehunder, har man fått en indikasjon på hvor mye ryper man kan forvente å finne på statsallmenningene i Sør-og Midt-Norge.

Trøndelag
I Trøndelag ser det ut som bestanden i de takserte områdene nå er på vei opp. Det er kanskje noe bedre utsikter i sør enn i nord, men i alle områder er det store variasjoner i tettheten.

I Åfjord er det en positiv vekst fra forrige år og en middel for Åfjord totalt på 10,3 ryper per km2. Takseringsresultatene varierer veldig fra område til område. Den som er heldig kan oppleve dager med godt med fugl og fjellstyret vedtok 19.08.2014 en ukeskvote på 12 ryper per jeger per uke i begrenset periode. Noen få kort er enda ledig i de 2 første ukene og det kan også være muligheter for hytte.
Se forøvrig https://www.facebook.com/pages/%C3%85fjord-fjellstyre/476880592386999?fref=ts

I Stjørdal er det taksert 89 km og både antall observasjoner og antall fugl har økt. Tettheten for Stjørdal endte på 17 ryper/km2 og med en produksjon på 5,9 kyll/høne. Dette er en bra økning i bestanden i forhold til de siste årene. Det er derimot stor variasjon både når det gjelder tetthet og produksjon mellom områdene som er taksert. Vi gleder oss likevel over at lirypebestanden er inne i en positiv trend. Det er likevel viktig å ta vare på den forholdsvis gode produksjonen som da vil sikre en bra stamfuglsitusajon. Det har vært bra med mus i terrengene og det er nok årsaken til de positive tallene. Fjellstyrene i Stjørdal har også positive signaler når det gjelder produksjon på skogsfugl og fjellrypa men dette er noe mere usikkert.
Se forøvrig http://www.fjellstyreneistjordal.no/index.php/nyheter/160-smaviltjakta-2014

Hos Namsskogan fjellstyre viser takseringen en brukbar produksjon med 5,9 kyllinger pr høne, og tettheten har også steget en del fra de 2 foregående årene. Man er likevel et stykke under tettheten til de «gode årene» 2007, 2008, 2010 og 2011. Det rapporteres også om en del gnagere, men foreløpig ikke noe lemen. Dagskvotene fastsettes 26.09., men det blir nok ikke store endringer fra i 2013. Det ser imidlertid ut som det er bra både orrfugl, storfugl og jerpe.
Se forøvrig http://www.namsskogan-fjellstyre.no/

Oppland

Foreløpige rapporter fra et par fjellstyrer i Oppland viser også at det er mer fugl enn i 2013 og en bra kyllingproduksjon. Også her er det bra med smågnagere i mange områder. I Gausdal meldes det om en oppgang fra fjoråret med 10 ryper pr. km2 og bra kyllingproduksjon (6,6 pr. voksne). Det ligger nok an til en fortsatt ganske begrenset rypejakt. Den 1. september avgjør fjellstyret ant. jaktkort som skal selges (utover de forhåndsolgte), jakttid og dagskvoter. Takseringsresultatene fra flere andre fjellstyrer er foreløpig ikke klare.
Se forøvrig http://www.gausdal-fjellstyre.org/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=11&Itemid=21#M107-IMG_0751

Buskerud
I Buskerud viser foreløpige tall fra Øvre Numedal fjellstyre en bestand i vekst. Av 4 takseringslinjer som ble gått tidlig fant taksørene 7 kull med i alt 44 kyllinger. Dette er en bekreftelse på den positive tendensen. Fjellstyre vill komme tilbake med ytterligere info så snart alle resultater er bearbeidet. Hvilke begrensninger som vil bli innført er foreløpig ikke besluttet.
Se forøvrig: http://www.numedal.net/fjellstyre/default.aspx

Hedmark
I Hedmark melder Engerdal fjellstyre om at årets takseringer viser en heller lav bestand på omtrent fjorårets lave nivå med 9 ryper pr kvadratkilometer og en produksjon pr høne på 5,4 kyllinger samlet for alle områdene. Engerdal fjellstyre vil i møte 27. august avgjøre om det blir solgt mere jaktkort i september og om det skal åpnes for jakt på skogsfugl og rype fra 2. oktober og en periode.
Se forøvrig: http://www.engerdal-fjellstyre.no/

I fjor var rypebestanden hos Sollia fjellstyre på bedringens vei etter et bunnår i 2012. I 2013 viste det seg å være god produksjon, men lite stamfugl. Som et resultat av fjorårets gode produksjon har det vært mer stamfugl og en fortsatt god produksjon. Det er nå gjennomført rypetaksering i Setningen og Atnedal Statsallmenning. Resultatet for 2014 ble derfor en dobling i antall ryper per km2 og faktisk en noe bedre produksjon enn i fjor (9,8 pr km2, 4,8 kyllinger pr høne).
Se forøvrig: http://www.sollia-fjellstyre.no/

Hordaland
Eidfjord fjellstyre melder også gledelig at det er bra med rype og derfor åpnet for jakt. Det blir et avgrenset kortsalg slik at det blir en «tålt» jakt. Fjellstyret håper jegerne er dette bevisst slik at det er grunnlag for jakt påfølgende år. Vi kommer tilbake med mer detaljerte opplysninger for området.
Se forøvrig: http://www.eidfjord-fjellstyre.no/


Fjellstyrene forvalter småviltjakta på i 30 mill daa statsallmenningsareal sør for Nordland. Jakt og fiske i disse områdene er populært på grunn av generell god forvaltning, tilgjengelighet og akseptable priser. Fjellstyrene har også over 300 unike fjellhytter, mange tilgjengelig via booking på www.inatur.no. Rettigheter til jakt og fiske i statsallmenningene forvaltes av fjellstyrene etter bestemmelser i fjelloven.

I god tid før jakta vil takseringsresultatene være bearbeidet og vedtak om forsvarlig jakt være fattet. Flere fjellstyrer har enda ikke sine takseringsresultat klare. Norges Fjellstyresamband vil informere så snart flere takseringsresultat er tilgjengelige. Følg med på www.facebook.com/fjellstyrene

Kilde: Norges Fjellstyresamband

Kommentarer

back to top

LES OGSÅ


Deprecated: Non-static method modK2RelatedContentHelper::getRelatedContent() should not be called statically in /home/jaktomsq/public_html/modules/mod_k2_related_content/mod_k2_related_content.php on line 26

Deprecated: Non-static method K2ModelItem::getItemExtraFields() should not be called statically in /home/jaktomsq/public_html/modules/mod_k2_related_content/helper.php on line 234

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/jaktomsq/public_html/administrator/components/com_k2/lib/JSON.php on line 168

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/jaktomsq/public_html/administrator/components/com_k2/lib/JSON.php on line 168

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/jaktomsq/public_html/administrator/components/com_k2/lib/JSON.php on line 221

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/jaktomsq/public_html/administrator/components/com_k2/lib/JSON.php on line 222

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/jaktomsq/public_html/administrator/components/com_k2/lib/JSON.php on line 223

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/jaktomsq/public_html/administrator/components/com_k2/lib/JSON.php on line 228

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/jaktomsq/public_html/administrator/components/com_k2/lib/JSON.php on line 229

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/jaktomsq/public_html/administrator/components/com_k2/lib/JSON.php on line 230

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/jaktomsq/public_html/administrator/components/com_k2/lib/JSON.php on line 231

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/jaktomsq/public_html/administrator/components/com_k2/lib/JSON.php on line 276

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/jaktomsq/public_html/administrator/components/com_k2/lib/JSON.php on line 299

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/jaktomsq/public_html/administrator/components/com_k2/lib/JSON.php on line 304

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/jaktomsq/public_html/administrator/components/com_k2/lib/JSON.php on line 310

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/jaktomsq/public_html/administrator/components/com_k2/lib/JSON.php on line 320

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/jaktomsq/public_html/administrator/components/com_k2/lib/JSON.php on line 321

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/jaktomsq/public_html/administrator/components/com_k2/lib/JSON.php on line 331

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/jaktomsq/public_html/administrator/components/com_k2/lib/JSON.php on line 332

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/jaktomsq/public_html/administrator/components/com_k2/lib/JSON.php on line 333

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/jaktomsq/public_html/administrator/components/com_k2/lib/JSON.php on line 343

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/jaktomsq/public_html/administrator/components/com_k2/lib/JSON.php on line 344

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/jaktomsq/public_html/administrator/components/com_k2/lib/JSON.php on line 345

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/jaktomsq/public_html/administrator/components/com_k2/lib/JSON.php on line 346

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/jaktomsq/public_html/administrator/components/com_k2/lib/JSON.php on line 356

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/jaktomsq/public_html/administrator/components/com_k2/lib/JSON.php on line 357

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/jaktomsq/public_html/administrator/components/com_k2/lib/JSON.php on line 358

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/jaktomsq/public_html/administrator/components/com_k2/lib/JSON.php on line 359

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/jaktomsq/public_html/administrator/components/com_k2/lib/JSON.php on line 360

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/jaktomsq/public_html/administrator/components/com_k2/lib/JSON.php on line 535

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/jaktomsq/public_html/administrator/components/com_k2/lib/JSON.php on line 565

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/jaktomsq/public_html/administrator/components/com_k2/lib/JSON.php on line 578

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/jaktomsq/public_html/administrator/components/com_k2/lib/JSON.php on line 625

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/jaktomsq/public_html/administrator/components/com_k2/lib/JSON.php on line 664

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/jaktomsq/public_html/administrator/components/com_k2/lib/JSON.php on line 706

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/jaktomsq/public_html/administrator/components/com_k2/lib/JSON.php on line 706

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/jaktomsq/public_html/administrator/components/com_k2/lib/JSON.php on line 708

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/jaktomsq/public_html/administrator/components/com_k2/lib/JSON.php on line 711

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/jaktomsq/public_html/administrator/components/com_k2/lib/JSON.php on line 720

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/jaktomsq/public_html/administrator/components/com_k2/lib/JSON.php on line 726

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/jaktomsq/public_html/administrator/components/com_k2/lib/JSON.php on line 731

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/jaktomsq/public_html/administrator/components/com_k2/lib/JSON.php on line 737

Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; Services_JSON has a deprecated constructor in /home/jaktomsq/public_html/administrator/components/com_k2/lib/JSON.php on line 127

Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; Services_JSON_Error has a deprecated constructor in /home/jaktomsq/public_html/administrator/components/com_k2/lib/JSON.php on line 794

Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; Services_JSON_Error has a deprecated constructor in /home/jaktomsq/public_html/administrator/components/com_k2/lib/JSON.php on line 806

FLERE SAKER


Deprecated: Non-static method ModDMK2RelatedArticles::getK2RelatedArticles() should not be called statically in /home/jaktomsq/public_html/modules/mod_dmk2relatedarticles/mod_dmk2relatedarticles.php on line 117

Deprecated: Non-static method ModDMK2RelatedArticles::get_timezone_offset() should not be called statically in /home/jaktomsq/public_html/modules/mod_dmk2relatedarticles/helper.php on line 201

Deprecated: Non-static method ModDMK2RelatedArticles::getK2link() should not be called statically in /home/jaktomsq/public_html/modules/mod_dmk2relatedarticles/tmpl/div.php on line 25

Deprecated: Non-static method ModDMK2RelatedArticles::generateTitle() should not be called statically in /home/jaktomsq/public_html/modules/mod_dmk2relatedarticles/tmpl/div.php on line 26

Deprecated: Non-static method ModDMK2RelatedArticles::getK2link() should not be called statically in /home/jaktomsq/public_html/modules/mod_dmk2relatedarticles/tmpl/div.php on line 25

Deprecated: Non-static method ModDMK2RelatedArticles::generateTitle() should not be called statically in /home/jaktomsq/public_html/modules/mod_dmk2relatedarticles/tmpl/div.php on line 26

Deprecated: Non-static method ModDMK2RelatedArticles::getK2link() should not be called statically in /home/jaktomsq/public_html/modules/mod_dmk2relatedarticles/tmpl/div.php on line 25

Deprecated: Non-static method ModDMK2RelatedArticles::generateTitle() should not be called statically in /home/jaktomsq/public_html/modules/mod_dmk2relatedarticles/tmpl/div.php on line 26

Deprecated: Non-static method ModDMK2RelatedArticles::getK2link() should not be called statically in /home/jaktomsq/public_html/modules/mod_dmk2relatedarticles/tmpl/div.php on line 25

Deprecated: Non-static method ModDMK2RelatedArticles::generateTitle() should not be called statically in /home/jaktomsq/public_html/modules/mod_dmk2relatedarticles/tmpl/div.php on line 26

Deprecated: Non-static method ModDMK2RelatedArticles::getK2link() should not be called statically in /home/jaktomsq/public_html/modules/mod_dmk2relatedarticles/tmpl/div.php on line 25

Deprecated: Non-static method ModDMK2RelatedArticles::generateTitle() should not be called statically in /home/jaktomsq/public_html/modules/mod_dmk2relatedarticles/tmpl/div.php on line 26

Deprecated: Non-static method ModDMK2RelatedArticles::getK2link() should not be called statically in /home/jaktomsq/public_html/modules/mod_dmk2relatedarticles/tmpl/div.php on line 25

Deprecated: Non-static method ModDMK2RelatedArticles::generateTitle() should not be called statically in /home/jaktomsq/public_html/modules/mod_dmk2relatedarticles/tmpl/div.php on line 26

Deprecated: Non-static method ModDMK2RelatedArticles::getK2link() should not be called statically in /home/jaktomsq/public_html/modules/mod_dmk2relatedarticles/tmpl/div.php on line 25

Deprecated: Non-static method ModDMK2RelatedArticles::generateTitle() should not be called statically in /home/jaktomsq/public_html/modules/mod_dmk2relatedarticles/tmpl/div.php on line 26

Deprecated: Non-static method ModDMK2RelatedArticles::getK2link() should not be called statically in /home/jaktomsq/public_html/modules/mod_dmk2relatedarticles/tmpl/div.php on line 25

Deprecated: Non-static method ModDMK2RelatedArticles::generateTitle() should not be called statically in /home/jaktomsq/public_html/modules/mod_dmk2relatedarticles/tmpl/div.php on line 26

Deprecated: Non-static method ModDMK2RelatedArticles::getK2link() should not be called statically in /home/jaktomsq/public_html/modules/mod_dmk2relatedarticles/tmpl/div.php on line 25

Deprecated: Non-static method ModDMK2RelatedArticles::generateTitle() should not be called statically in /home/jaktomsq/public_html/modules/mod_dmk2relatedarticles/tmpl/div.php on line 26

Deprecated: Non-static method ModDMK2RelatedArticles::getK2link() should not be called statically in /home/jaktomsq/public_html/modules/mod_dmk2relatedarticles/tmpl/div.php on line 25

Deprecated: Non-static method ModDMK2RelatedArticles::generateTitle() should not be called statically in /home/jaktomsq/public_html/modules/mod_dmk2relatedarticles/tmpl/div.php on line 26

Følg oss


Deprecated: implode(): Passing glue string after array is deprecated. Swap the parameters in /home/jaktomsq/public_html/plugins/content/jw_allvideos/jw_allvideos.php on line 72